top of page

סיגל עובדיה

חיפוש שגריר/ה:

סיגל עובדיה

חיים בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל השגרירים והתורמים הנפלאים שעזרו לעמותה, יישר כוח.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרית ניצן

שנה טובה ובריאות 🙏🏻

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

77

סכום תרומה (₪) 

אפיק ניסים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

נעמי רוט

הצלחה ובריאות!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לידיה פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

ענבל פרג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

גילה קרול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלומית עופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל לינסקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צחי רוחם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענת אלירז

בהצלחה לאלופים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביטל כהן גבורה

חיבוק גדול ואוהב ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנגילה דומטוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איריס לישה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רחמים בן כמיסה יוסף בן כמיסה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורנה ועלני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עינת דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

נדב בן סנדי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

יאיר גובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ורד לב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אלעד און

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל עובדיה

שם שגריר:

bottom of page