top of page

יעל נאומברג

חיפוש שגריר/ה:

יעל נאומברג

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת פצועי הפיגועים

הקדשה:

לעילוי נשמת הנירצחים בפיגועים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלי אלדד

הקדשה:

שמעון בן מנחם הלוי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי יחזקאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תחיה גרינוולד

ליעל נאומבורג אשת חסד של אמת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צבי דרנגר

עבור אנשי החסד המופלאים וטובי הלב הרב יחזקאל ורעייתו יעל נאומבורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל נאומברג

שם שגריר:

bottom of page