top of page

הדס פלס

חיפוש שגריר/ה:

הדס פלס

שווים

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

דבורה אדם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

לירון בן חמו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נעמה רובין קריאף

כל הכבוד על העשיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

גלית גולדסובל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אבי גולדסובל

בהצלחה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יערה בלום

הקדשה:

אלה שפיר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסף בלוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ערן כרמי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

איתי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

נעמה סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורטל פרימוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן שקד

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עופר מדם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שמרית כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

כפיר מור

מכל הלב למשפחה יקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נירית דבדבני

מרחיב את הלב , בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית שחף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

צחי קסר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דורית בן אברהם

באהבה ♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יפה סדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רונית פינטו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רענן מולד

הקדשה:

רפי מולד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אורי כהן

ליויו וגדעון פלס- יוזמים מופלאים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

לאה גילוביץ

הדס פלס - את פשות אלופה 💪🏻

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הדס פלס

שם שגריר:

bottom of page