top of page

טובה אקושוילי

חיפוש שגריר/ה:

טובה אקושוילי

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אברהם אליהו בן גורג׳יה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פאני בת סוליקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן לוי

הקדשה:

מרסל בת עזיזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדן אוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שיראל גבריאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר דמרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ירין ג׳רבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני חיון

הקדשה:

לעילוי נשמת ציפורה בת ברכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Efrat Yanivor

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

זאב שופוטינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה אקושוילי

שם שגריר:

bottom of page