top of page

אבישי וחנהלה

חיפוש שגריר/ה:

אבישי וחנהלה

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אייל יהודאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עליזה משה ויוסף שריקי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דניאל רודייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שלומי אלבס

לבריאות והחלמה

הקדשה:

ניסים אלבס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דורית ורוני קויפמן

באהבה גדולה

הקדשה:

חגית בן הרוש

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דינה ואפי סולם

באהבה

הקדשה:

מרדכי שניצר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לינה קובלסקי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לי רום אוקנין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורית מינס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נאור בורי

הקדשה:

רחל בת חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מאיה מימון

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל ודור סהר שניצר

תמשיכו בעשייה🙏

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ריטה נחמיאס

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אלון רונן

יוזמה מבורכת ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אורן מימון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבישי וחנהלה

שם שגריר:

bottom of page