top of page

ג'וזה לייב

חיפוש שגריר/ה:

ג'וזה לייב

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

40

סכום תרומה (₪) 

מזל גוטקין

חיבוק חזק לבריאות איתנה

הקדשה:

יקיריי שאינם עוד עימי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

גוזה ליב

לעילוי נשמתו של מדלן ורוברט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

280

סכום תרומה (₪) 

דבורה קולטאי

לרפואת שליו בו גילה ובשורות טובות. לתומר בן אילונה יהודית

הקדשה:

צבי בן יהודה הלוי , יעקב בן יצחק הכהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

160

סכום תרומה (₪) 

יהודה שאנאנס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פנינה בת חנה ואברהם זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אליאן פרי-וולף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אודי אריכא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

ירון שלזינגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

פיליפ כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

חיבוק, אהבה, שמחה ורפואה שלמה לך❣

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

דודי קציר

-

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

דרור אמיתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

160

סכום תרומה (₪) 

דוד נחמיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אביגיל בן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ג׳וזה תזכה למצוות ובריאות לכולנו!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נתנאל זפרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ג׳רמי חלימי

לרפואת רחל חיה בת רוחמה חלימי לבית פיטוסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לטיסיה עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכאל בן עטר

הקדשה:

אנדריי בן ויקטור חיים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילות נשמתו של אלי גוטשל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'וזה לייב

שם שגריר:

bottom of page