top of page

נטלי משה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נטלי משה

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

שרה בוטראשוילי

הקדשה:

אליהו בן סימנטוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתר מירל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אייל Mazcka

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת תהלה דגנית בת רות ברכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אצי מיכאלי

לרפואתו של שילו מלול בן הילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אופיר פרז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליאת בוזגלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גבי וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליהי הירש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שיראל בן חמו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי קזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יעקב בן משה הנולד מן אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

הדסה מרי בן דוד

הקדשה:

אביעד בן הדסה מרי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ננולי מושיאשוילע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שלי מיכאלי-כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אייל וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביב קינן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נטלי משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטלי משה

שם שגריר:

bottom of page