top of page

שירה לוינסקי

חיפוש שגריר/ה:

שירה לוינסקי

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יורם בר-סלע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כפיר נשיא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי רובינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

עדי בריילובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שחף דן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דבי חזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טלי קורמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלי גליקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רומי שפושניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה לוינסקי

שם שגריר:

bottom of page