top of page

שירי לויוף

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שירי לויוף

על סף התהום

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

שירי לויוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

270

סכום תרומה (₪) 

שירי לויוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוסי ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שירי לויוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

310

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח - בשם השכנות האלופות של שירי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ישר כוח על פועלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי לויוף

שם שגריר:

bottom of page