top of page

סופי פיינשטיין

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

סופי פיינשטיין

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יסמין בן עמי

בהצלחה ♡ בריאות ואהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סופי פיינשטיין

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סופי פיינשטיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילוי נשמת אימי חוה בת ליבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סופי פיינשטיין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

הקדשה:

מכלוף מסעוד בן דדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סופי פיינשטיין

שם שגריר:

bottom of page