top of page

יהודית ודב פיין

חיפוש שגריר/ה:

יהודית ודב פיין

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

תיאה קיי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דקלה פישר

הקדשה:

יהודה בן גונגון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרדכי בן רינה בן הרוש

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נמו ארמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל לוי

אשריכם! כל הכבוד!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

ענת אפק

בהצלחה לשרית ולכל החברים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל דויד

לnanou

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניב שטנדל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שני בינרט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טל וקסלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איה מלצר-אשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל קרודו

תודה לכם על כל העשייה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזיווג הגון אדומה בת מרים

הקדשה:

מרים בת דדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איתי פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שלומי רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יסמין רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

משה מרכזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית ודב פיין

שם שגריר:

bottom of page