top of page

מערכת האתר

חיפוש שגריר/ה:

מערכת האתר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

5

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבדיקה

הקדשה:

לבדיקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

3

סכום תרומה (₪) 

ענבל אהרון

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

3

סכום תרומה (₪) 

עידו נוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

2

סכום תרומה (₪) 

תומר אהרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

יגאל סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

2

סכום תרומה (₪) 

עידו נוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

3

סכום תרומה (₪) 

תומר אהרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

3

סכום תרומה (₪) 

עידו נוי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

4

סכום תרומה (₪) 

נועה שושני

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

תומר שושני

בדיקה 1

הקדשה:

בדיקה 2

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מערכת האתר

שם שגריר:

bottom of page