top of page

אלי גוטרמן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אלי גוטרמן

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

נחמן גנדלברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי גוטרמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רגינה פרסקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי גוטרמן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

חגי מתתיאס

לנחש מקיסריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי גוטרמן

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי גוטרמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי גוטרמן

שם שגריר:

bottom of page