top of page

מרים סט

חיפוש שגריר/ה:

מרים סט

שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

220

סכום תרומה (₪) 

דרור סט

הגעת ליעד...

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חוה עובד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יובל פסחוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בן סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עזי רייכרט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אינגה קרסניצקי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אראלה ואלי סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קרן הירש

עבודת קודש בהצלחה ובאהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אונגו סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

כריסטינה עובד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עפרי סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רעיה מלכין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Mette Kehati

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רחל ושמחה גליק

הקדשה:

שיינדל בת שמחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה מילרד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דרור ומרים סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרגלית מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Mara Weiss

הקדשה:

כל הכבוד!

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ערן דנציגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שי טיסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

טים סט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרים סט

שם שגריר:

bottom of page