top of page

ליאל שמעון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ליאל שמעון

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

תמשיך לעשות עבודת קודש
בהצלחה חבר הלוואי ןכול עם ישראל היה כמוך 💚

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרון זכריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רותם שלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טניה חווס בראון

בהצלחה ליאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אור סלומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אור לוגסי

הקדשה:

נפטרי הקורונה בישראל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ליאל שמעון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שי חסיד

ליאל אח יקר ובחור זהב שעושה הכל באהבת חינם

הקדשה:

סבתי מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלי פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאור משען

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יריב אלדד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאל שמעון

שם שגריר:

bottom of page