top of page

טלי טהורי

חיפוש שגריר/ה:

טלי טהורי

מכונות הנשמה למחלקת טיפול נמרץ

שם הקמפיין:

70000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

70000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי טהורי

שם שגריר:

bottom of page