top of page

יעל וייס-ריינד

חיפוש שגריר/ה:

יעל וייס-ריינד

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

שרון הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יפעת וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רקפת רוזנפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרונה דושנסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעלי רהב-סיון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חמוטל מזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלי הופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בוקי קמחי

בשביל החירות והשיוויון לילדים לכולנו,ובשביל שנוכל להדליק את מנורת זכויות האדם☀️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יצחק מישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רחלי דן

תרומה של 1% מיעדי הקמפיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ג׳וני אורבך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענבר ג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב שטרק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אסתר טורם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איריס ענבי-אוזצקיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עמליה ארנון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טלי אורביטו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאת אבירם

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עמוס ריינד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ניטו הופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רחל דן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל וייס-ריינד

שם שגריר:

bottom of page