top of page

ניר כהן

חיפוש שגריר/ה:

ניר כהן

קמפיין תרומה להצגה לעמותה

שם הקמפיין:

15500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

550

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

יוני גילמור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

2,200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

450

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

3,500

סכום תרומה (₪) 

בני אבו

למענכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

770

סכום תרומה (₪) 

מנחם זילבר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר כהן

שם שגריר:

bottom of page