top of page

דגן רוזנבלום

חיפוש שגריר/ה:

דגן רוזנבלום

שווים

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לחיים טובים יותר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עוד תרומה מחבר של איציק לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מעבירה מאורלי רביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רונן ארגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

נתרם מאיציק לוי בן כיתה של מתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהר הכהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דנית דרימר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שגיא קידר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יצחק רוזנבלום

לרעות גיסתי שתהיה בריאה לעד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

בני כהן

הקדשה:

יעקב כהן זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מזל אליהו בת פרלה חלפון
פרלה חלפון בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תרומה נוספת של איציק לוי האלוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

מיכאל גולוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

רחלי בהרל

תרומה מהבן של איציק לוי, שהוא בן כיתה של מתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

900

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תרומה מאיציק לוי בן כיתה של מתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דרור זעירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דגן ארד-רוזנבלום

לאחותי רעותי המדהימה

הקדשה:

למילוי נשמתו של אבינו ניסן זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אירית הופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דגן רוזנבלום

שם שגריר:

bottom of page