top of page

דקלה פיינגרץ

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דקלה פיינגרץ

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה פיינגרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

160

סכום תרומה (₪) 

איליין כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רעות לוגסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צבי ינקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דקלה פינטו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טליה ראפ

הקדשה:

הלנה ראפ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לילך רוקח

הקדשה:

שושנה לביא זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הרצלה גליל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עינת נתיבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

טליה אור גריף

הקדשה:

גיטה ומלכה חיימוביץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

איליין כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועה נידם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדס קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירה ינקו

הקדשה:

סני צבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאורה קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל גיטרמן

הקדשה:

ציפי אפל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקלה פיינגרץ

שם שגריר:

bottom of page