top of page

ולדיסלב אסטרין

חיפוש שגריר/ה:

ולדיסלב אסטרין

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אלה ארנצוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רימה אסטרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

יגאל ליפשיץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

שירלי אופיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אילנית חדד

שרק תצליחו

הקדשה:

אברהם בן כמשאנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

Alexander Estrin

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ולדיסלב אסטרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ולרי חייקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל ארנצוק

תודה לצוות הנפלא, שמטפל באחיין היקר שלי.
צוות מילמן היקר, המשיכו לעשות חיל ולסייע לילדים.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אלה איבניצקי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יאנה לוין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת דובובי

להתפתחות והצלחה מיטבית 🙏 מכל הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שרה מקרי בכר

הקדשה:

יעקב בכר בן רבקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ולדיסלב אסטרין

שם שגריר:

bottom of page