top of page

בלה חרבש

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

בלה חרבש

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אריאל בשארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בלה חרבש

הקדשה:

לעילוי נשמת הורי דוד יחזקאל בן בנימין, חיה מאטל בת זאב דב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

בת שבע לרר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חיה שרה בת חיים אברהם ומשה אהרון בן אליהו דב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דבורה אייגנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יפה אמיתי

הקדשה:

למילוי נשמת הבעל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חביבה בטאט

לזכות אושרית בת פאני וכל נשי ישראל לזרע קיימא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אפרת ילובסקי

הקדשה:

פסיה יהודית בת שלמה ושמואל דב בן בנימין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אשר ברוכי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חגית קולמן

בחיבוק ענק ואהבה גדולה! יישר כח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בלה חרבש

שם שגריר:

bottom of page