top of page

מלכי פריד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מלכי פריד

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

גודי רינות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מיקי בוקסבוים

הקדשה:

עקיבא בן זלמן זליג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

אריה פריד

יהודית פריד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מינדי טוקייר

הקדשה:

אמי מורתי חוה ינטה בת משה יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דב מאיר בן חיה
אלכסנדרה בת שמואל
הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שאול פיגנבוים

בריאות לכל

הקדשה:

נורית בת יוסף דב ומרים ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ננסי ושלמה פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תמר וכרמי ויסמן

הקדשה:

אלטא בת אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

קרוליין לאו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טובה קסטנבוים

בהצלחה, יהודית!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זניה אפרתי

הקדשה:

רחל אימנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלכי פריד

שם שגריר:

bottom of page