top of page

הודיה יעקב

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

הודיה יעקב

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מני רואס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאת כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמלה טרדיו

הקדשה:

גריה אסתר בת כמונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בני חדיף

הקדשה:

אוהד בן שושנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אוריאן מתכות ביטון

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי קריאף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

ראומה קמרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אהבה וחסד

אהבה וחסד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

סטוק דיל בעמ סטוק דיל בעמ

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

משי מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דורית זיו

רפואת השם כהרף עין.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נאור ליבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רינת פרנדיאן

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

המון בריאות והצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת יהודה בן אביבה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מאחלת בריאות והצלחה

הקדשה:

נלי בת אילנה ורחמים בן זוהרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

אברהם בן דיאמנטה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רון ירקוני

הקדשה:

צבי בן אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

בן יעקב

בת דודתי היקרה

הקדשה:

סבא משה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

טליה ויצמן

בריאות לכולם❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

חגי כהן

בהצלחה 🙏

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הסעות סגל שוקי סגל טורס בעמ סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הודיה יעקב

שם שגריר:

bottom of page