top of page

רעות שובי

חיפוש שגריר/ה:

רעות שובי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רעות שובי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מעיין מקסימוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רעות שובי

שם שגריר:

bottom of page