top of page

חנה סוסנה

חיפוש שגריר/ה:

חנה סוסנה

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

123

סכום תרומה (₪) 

גיא רודניצקי

😘

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חנה סוסנה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לברכה ועזרה למשפחות וילדים ❤️🪬

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חנה סוסנה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

זיוה רודניצקי

הקדשה:

אורי בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חנה סוסנה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חנה סוסנה

שם שגריר:

bottom of page