top of page

רנין מסארוה

חיפוש שגריר/ה:

רנין מסארוה

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

סלמה מסארווה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אמאליה מסארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אולפת מסארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מונא מצארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ראדי מסארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רימה מצארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סאלח חאסקיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יאסמין בלעום עאזם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Toleen Massarwe

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

סטודנטים ערבים שלומדים משפטים בשנה ג׳ באוניברסיטת ת״א

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יאסמין בלעום עאזם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מונא גנאים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

Thank you for your program, thank you Raneen for your passion and commitment

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ליאלי מצארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סאלח חאסקיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

איה חאסקיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נגם מצארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נהלה מסארוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רנין מסארוה

שם שגריר:

bottom of page