top of page

זיוה שחרור

חיפוש שגריר/ה:

זיוה שחרור

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

גילי רטהאוז

באהבה גילי ואירית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אריאלה נחום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירה שניאור

הקדשה:

אנט מויאל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציון בנישתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רבקה ובניו בלו

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

פני יובל

💖

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רונן גניסלב

הקדשה:

איטה ומאיר גניסלב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אמיר דרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איתי בן מוחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גיל טל

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוסי חמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זאב טרגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בטי לוי

תתרמו - זה חשוב

הקדשה:

אהרן בן ביה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גלית סיני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יפה מויאל

הקדשה:

מרגלית מויאל בת מירה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפאל גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

26

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יוכי אוזן

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אבי וילין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

75

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מנחם שבכטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלכס גרביץ

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עובד לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

שוקי רביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה שחרור

שם שגריר:

bottom of page