top of page

יאיר זבולון

חיפוש שגריר/ה:

יאיר זבולון

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית וישראל יעקובוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרדכי פררה

הקדשה:

הורי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיים לייפר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אברהם כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מירי בר און

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מאיר לוי

לרווחת כל הנזקקים באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יאיר זבולון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל ועמוס גלעדי מנהריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קובי (יעקב) אבירם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דוד שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדנה בר שאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפרים רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יאיר זבולון

שם שגריר:

bottom of page