top of page

בינה קפלן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

בינה קפלן

שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

פנינה שדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מיכאל מאייר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ניר קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל בן יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל בן ששון

בהערכה רבה על פועלכם הנהדר ולרווחת החניכים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

בינה דגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ורדה נצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

222

סכום תרומה (₪) 

ציפי ק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

בינה ודרור פבזנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילנה רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

דורית ויסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מלכה גוטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דליה קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אליעזר רושנסקי

כל הכבוד. מחמם את הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרה צווה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורה הדס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רינה ואריאל טראו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

גל חת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דינה ומשה הלבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אלישבע רוזנבוים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דידי קפלן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בינה קפלן

שם שגריר:

bottom of page