top of page

עמית ואביטל קדמון

חיפוש שגריר/ה:

עמית ואביטל קדמון

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

108

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת עמיחי בן אביטל ולגאולה שלמה בקרוב בחסד וברחמים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

68

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מוטי רונס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי בן נר

לרפואת אסתר בת חנה

הקדשה:

שרה זהרה בת נעמי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מאיר ועינת אלבוים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

איציק כהן

לרפואת כל חולי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

רבקה לסינגר

לבריאות, להצלחה כל בית יהודי בפרטי ובכללי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת עמיחי והמשפחה היקרה משכנים בפדואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

בעז פרלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לענ אבי מורי ר אלכסנדר חנן בן ליבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת משה חיים בן צפורה
לרפואת אלומה ברכה בת מעין חיה

הקדשה:

מרים בת שלמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת בנימין דב בן רחל סימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אברהם אלברטו בן דבורה דורה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת משה חיים בן ציפורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית ואביטל קדמון

שם שגריר:

bottom of page