top of page

טלי ועטר צור

חיפוש שגריר/ה:

טלי ועטר צור

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

8500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

8500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

ניבה רוטנברג

ברכה והצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ישראלה רינגהאם לוי

הערכה לעמותה ולעשייה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

3,600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מתי צוקרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכל ילדי עמותת עמיחי רוב בריאות ושמחת חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נאורה שם

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

נעמי בראלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמי מ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

דליה סבאג

פרוייקט נפלא🌻

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

Gideon Arieli

באהבה לעטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טלי ועטר צור

שם שגריר:

bottom of page