top of page

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

חיפוש שגריר/ה:

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אילן אבנעים

להצלחת העמותה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אלעד רומי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אלעד רטיג

המשך שגשוג, הצלחה והגשמה בכל המסגרות.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בועז אבהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי ומחיטה מויאל

עובר נטלי שחרור

הקדשה:

משה בן מירה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אוריה כהן

אלעד אני שרוף עלייך❤️ תצליחו!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זיוה שחרור

נטלי שחרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

Hadar Manor

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה במקום החדש!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שמואל פסח בן סילביה מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

זלדה קולודנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סימון וייסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אליעזר בן ישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שרון ראש חדש

משפחת הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדי שחרור

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משתתפי מרכז יום ראשון לציון

שם שגריר:

bottom of page