top of page

אורלי שדה

חיפוש שגריר/ה:

אורלי שדה

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

מאיר שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי שדה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכאלטסלר טסלר

למתנדבות דאנא המופלאות!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי שדה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אהובה נחשון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי שדה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרה ירושלמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי שדה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתי נחמיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי שדה

שם שגריר:

bottom of page