top of page

סיון אלמוז

חיפוש שגריר/ה:

סיון אלמוז

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנאיט בן ישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

louise margolin

keep doing the great work!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה ♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דורית דהאן

לכל המחבקות והעושות במלאכה החשובה הזו.חיזקו ואימצו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל ויובל רמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

איציק פלטק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מזל טוב סיווני
אוהבים אותך!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שרה סוזי בת אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנגלה סרמונטה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יואב רוקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רחל חסון

הקדשה:

חסון אלי ואליסיה זילברגלייט דבורה ומרדכי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענבל אדוני

עו״ס בבית חולים העמק שמקדישה לנשים המחבקות הנפלאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיון אלמוז

שם שגריר:

bottom of page