top of page

כרמי-גיל

חיפוש שגריר/ה:

כרמי-גיל

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי ויגאל אלבג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

לנה שוחט

בהצלחה💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

פנינה שטאובר

עלי והצליחי רוני!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רות צובארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יוסי זיו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חיים קפוסטין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל צפורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרוני-הדס האדירה - שתמשיכי להתאמץ ולהצליח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמי-גיל

שם שגריר:

bottom of page