top of page

לוטם טל עדן 

חיפוש שגריר/ה:

לוטם טל עדן 

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

הדר בן קנטרובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

סינטיה בן נון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שרה בן אדוה

הקדשה:

רבקה ויוסף צאודרר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סמדר בת שולמית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מור באום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טל קנטרובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דליה גרבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

הילה מיטרני

הקדשה:

מרים שפירא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נורית טל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לוטם טל עדן 

שם שגריר:

bottom of page