top of page

מור סיני

חיפוש שגריר/ה:

מור סיני

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אילנית פחימה

הקדשה:

יצחק בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי יעקב

הקדשה:

הורי יעקב נתן וברכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

yaron gabbai

הקדשה:

Yitshak ben Rachel

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת הניתוח למיה בת נעמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

מוריה נסימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת אבישי חיים בן שושנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אור בן נאטאלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מור סיני

שם שגריר:

bottom of page