top of page

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

חיפוש שגריר/ה:

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אור שטרית

שיהיה בהצלחה😊

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רון שיטרית

לבית השני מרון שיטרית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

קמילה שיטרית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

קמילה שיטרית

תרומה מ Annette Wiklund

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

קמילה שיטרית

תרומה מ Yvonne, Lenita, Lotta, Conny och Birgitta

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יריב משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדר פואנקינוס

בהצלחה אנשים יקרים ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורנה רצבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי יוגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

בז טכנולוגיות

עלו והצליחו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי אוהב ציון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דגנית שוורץ

מקום מיוחד לאנשים מיוחדים בהצלחה בהמשך!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

קמילה שיטרית

תרומה מלין ספרשטיין וצמרת פונארו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

קמילה שיטרית

תרומה ממיכל יוגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יסמין קורן

אוהבת אותכם ❤בהצלחה🍀

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נעם ועופרה קישינובסקי

לאלו שהיו שם כשרון היה צריך...

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רמי זיו

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיה גראהם

באהבה גדולה מכולנו ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עפרה וג׳ף גרהם

ליגאל וקמילה האהובים ולרון וכל השיטריתים בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדן שטרית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

הגר ליפשיץ

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

לירז יתום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קמילה שיטרית - Camilla Shitrit

שם שגריר:

bottom of page