top of page

דנה סגל

חיפוש שגריר/ה:

דנה סגל

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

גני מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלזה אוזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ניצנית חצור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיטל גולסאד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דיאנה גורשומוב

מכלהלב

הקדשה:

יהודה בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עפרה בלפור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחלי קולוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לירון בנימיו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנה סדוקובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ורוניקה שומכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דודו אלקלעי

בזכות אנשים כמו דנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה סגל

שם שגריר:

bottom of page