top of page

טליה ראובני

חיפוש שגריר/ה:

טליה ראובני

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ציונה בביאן

בריאות לכולם מתוך שפע

הקדשה:

הושמט יצחק בן מרוורי מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

32

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

צפורה חוסרבי

הקדשה:

יצחק בן מרוורי מרים,מנחם בן לאה ושלום,שולמית בת חממה ושלום,מורדכי בן חנה זלחה,רפאל בן טאוס בתוך שאר נפטרי ונפטרות עמי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רונית אהרונה בת בנימין ביניש ונילי סלנט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

216

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת כל נפטרי ונפטרות וכל נשמות עמי
ת.נ.צ ב.ה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה ראובני

שם שגריר:

bottom of page