top of page

שירלי פרמן ליבוביץ

חיפוש שגריר/ה:

שירלי פרמן ליבוביץ

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

דנה כהן

בהצלחה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יסמין גובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי ברינט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קורל גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עמיר כהן

מכל הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מאשה אלוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלה בוכבוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מורן שטרנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילת קניגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ילנה אי5נברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

מיכל וגדעון אהרון

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל שביט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן אוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עינב לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סבתא וילה ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאת פרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נירה קרייזמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני למברגר

הקדשה:

אנשל ושרה למברגר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלה מיכאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איריס קדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

גבריאלה בת הלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלנה לנקרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל בן טולילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענת לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרית פרולה לופוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירלי פרמן ליבוביץ

שם שגריר:

bottom of page