top of page

זיוה צרפתי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

זיוה צרפתי

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות בריאות ובריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוספה לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ענבר צרפתי נץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איריס אלדר

בריאות ואהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

זיוה שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גפן נץ

בעזרת השם שרפאל צרפתי יחלים במהירות ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זיוה צרפתי

שם שגריר:

bottom of page