top of page

יהודה אולנדר

חיפוש שגריר/ה:

יהודה אולנדר

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

בעז אולנדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודה אולנדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודה אולנדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי גרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודה אולנדר

שם שגריר:

bottom of page