top of page

שרית לב

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שרית לב

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

איל גביסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמרה ג.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה לב זהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדי מרדכי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גורפינקל דובי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית לב

שם שגריר:

bottom of page