top of page

ורדית ארדי גד

חיפוש שגריר/ה:

ורדית ארדי גד

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להמשך העשייה הברוכה של במקום המדהים הזה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אילנה ודוד כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

עפרה ועמיאל גד

לבית עמיחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

רועי גרוברגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילוי נשמתם

הקדשה:

כל נפטרי גרינברגר ודיאמנט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איל פלג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדית ארדי גד

שם שגריר:

bottom of page