top of page

מעיין פייר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מעיין פייר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואה שלמה לאברהם בן חיה

הקדשה:

אושרת בת מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

מעיין גוילי

הקדשה:

רונאל טבדיס זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אופיר גאן

לרפואת נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דוד אלי

למעיין התותחית הרבה הצלחה בתפקידך החדשה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דב ושני לרנר

לרפואתו השלמה של אברהם בן חיה, אמן!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אושרת כהן

לרפואת אברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חיה פייר

לרפואת אברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזכות מעייני האהובה❤ ולרפואת כל חולי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

פטריסיה אדלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נריה סעדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אביה ניצן

לרפואת אברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

מעיין פייר

לרפואת אברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ג’ניפר שטרן

לרפואת אברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דבי ואבי פייר

רפואה שלמה לאברהם בן חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעיין פייר

שם שגריר:

bottom of page