top of page

שרה ושמוליק אמיתי

חיפוש שגריר/ה:

שרה ושמוליק אמיתי

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אילנה רבינא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דוביק ושרהלה גרודמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גבי לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נורית וצביקה חלמיש/ ביקל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אמיר פרוהליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

גיורא אביגדורוב

כל הכבוד . בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גיא וילנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שכוייח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גאולה ועופר לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גילה וילנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי ומרים חן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יחידה מלמוד

יבולים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דודי גולדגלס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חדוה ואבי מאיר /קידר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרה ושמוליק אמיתי

שם שגריר:

bottom of page