top of page

דפנה אונגר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דפנה אונגר

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

דב וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן אונגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שירה אליצור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יובל וייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דפנה אונגר

שם שגריר:

bottom of page