top of page

GE

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

GE

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל מרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלעד דהאן

להצלחת כל עם ישראל ומיגור הקורונה במהרה! אמן!

הקדשה:

שלומית בת עליה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן אפרתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אתגרים עושים אותנו חזקים יותר ומלמדים שאין גבול ליכולת אם יש רצון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

דוד דבש

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

GE

שם שגריר:

bottom of page